Diversidade educativa

Este blog pretende ser un lugar de encontro para a reflexión e o debate sobre a teoría e práctica educativas , ao tempo que servir de presentación de recursos que, dende a perspectiva integradora das novas tecnoloxías, nos permitan ofrecer as máximas oportunidades e axustar a nosa intervención ós diferentes ritmos e maneiras de aprender dos nosos alumnos e alumnas.
José R. Vidal