1 de marzo de 2016

Apoio cooperativo

Imaxinas si todos reaccionaramos así cando alguén precisa apoio?