12 de octubre de 2009

Aulas Tic

Agora que tanto de fala da Escola 2.0 e da dotación tecnolóxica que vai permitir integrar as tic no proceso de ensinanza-aprendizaxe dos "novos centros educativos dixitais", fágome eco deste traballo do profesor Pere Marqués, en Educared, no que fala dos aspectos tecnolóxicos, da conseguinte capacitación pedagóxica do profesorado e dos posibles inconvenientes das Aulas Tic.