16 de diciembre de 2012

Comparte documentos

Just Paste permítenos compartir documentos: subimos texto, imaxes,video... publicamos o documento e danos unha url que podemos compartir con quen queiramos para  editar e completar o documento.