15 de octubre de 2009

Mapas sonoros


Woices é un servicio web gratuíto, en español, de geolocalización de audios. Permítenos facer comentarios sobre unha localización concreta do mapa (Google Maps). As súas aplicacions aducativas parecen obvias, sobre todo nas áreas de Lingua, Xeografía e Historia.

Aquí tendes una mostra das súas posibilidades.
E este é un pequeno Titorial sobre o seu funcionamento.

12 de octubre de 2009

Aulas Tic

Agora que tanto de fala da Escola 2.0 e da dotación tecnolóxica que vai permitir integrar as tic no proceso de ensinanza-aprendizaxe dos "novos centros educativos dixitais", fágome eco deste traballo do profesor Pere Marqués, en Educared, no que fala dos aspectos tecnolóxicos, da conseguinte capacitación pedagóxica do profesorado e dos posibles inconvenientes das Aulas Tic.