11 de marzo de 2015

Uso educativo das Tic

Gobierno de Extremadura
Dirixido a pais, nais, alumnos e profesionais do ensino.
Céntrase nas repercusións positivas e negativas do uso das Tic, establecendo recomendacións para un uso autónomo e responsable das mesmas, así como na prevención de conflictos.