7 de enero de 2011

Emisión de Radio 5: As novas tecnoloxías nas aulas.Opinións de expertos sobre o uso das Tic nas aulas, reclamando unha metodoloxía de aprendizaxe baseada nas Tics e que potencien a reflexión e o descubrimento, máis alá da simple repetición da información.