23 de julio de 2013

Pecados e penitencias da educación tradicional

Cinco mitos da educación tradicional que foron derrubados pola investigación educativa actual, pero que se resisten a abandonar a práctica educativa. Conektio: educación, coaching, redes