30 de diciembre de 2013

Como dar clase aos que non queren: xestión de Aula

Xestión de Aula. O psicopedagogo Juan Vaello Orts fala das 5 variables a ter en conta  para garantir a aprendizaxe na Aula, basicamente: as relacións interpersoais, as relacións intrapersoais, o nivel de atención, a motivación e o nivel académico, que só acada os niveis óptimos cando somos quen de controlar as outras catro variables.