13 de abril de 2018

Protección de datos: guía para centros educativos

http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/images/guias/GuiaCentros/GuiaCentrosEducativos.pdf
Ademais dos conceptos e principios básicos sobre protección de datos, inclúe a resposta directa a máis de 80 preguntas, moitas delas relacionadas coas novas tecnoloxías e unha sección específica dos cambios que producirá a aplicación do novo Reglamento Xeral de Protección de Datos o 25 de maio de 2018.