12 de julio de 2014

Informe sobre adolescentes e novas tecnoloxías en Galicia

Adolescentes e novas tecnoloxías: unha responsabilidade compartida

O Valedor do Pobo, José Julio Fernández, e Antonio Rial Boubeta, profesor de Ciencias do Comportamento da Universidade de Santiago, presentan conxuntamente o libro Adolescentes y nuevas tecnologías: una responsabilidad compartida, no que analizan as condutas de risco nos xoves derivadas do mal uso das novas  tecnoloxías.